Przejdź do treści

e-Usługi

1
WZD
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, drogi gminnej w celu prowadzenia robót w pasie drogowym
Rodzaj usługi Opis usługi
Wypełnij formularz
2
ZGLO
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew/a
Rodzaj usługi Opis usługi
Wypełnij formularz
3
WN-51
Wniosek o wydanie zaświadczenia / wypisu / wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego / studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Rodzaj usługi Opis usługi
Wypełnij formularz
4
WN-76
Pismo ogólne
Rodzaj usługi Opis usługi
Wypełnij formularz

Ułatwienia dostępu: